Beleidsplan koor Jekadee

Periode 2022 – 2025

Aangevuld 10-10-2023.

Koor Jekadee uit Doornenburg bestaat sinds 1969. Begonnen als jongerenkoor verbonden aan de plaatselijke katholieke kerk, nu los van de kerk  en een zelfstandig opererend koor van +/- 50 leden in de leeftijd van 30-70 jaar met leden uit de hele gemeente Lingewaard. 

Een combo ondersteunt de dirigent bij de uitvoering van de zang. Het koor heeft tot doel populaire, goed in het gehoor liggende koorzang te brengen op een goed niveau. 

Dit doet het koor door:

 • Eens in de twee jaar een groots concert te geven met een origineel thema en veel nieuwe liederen met professionele licht-, geluids- en beeldeffecten: een waar spektakel.
 • Jaarlijks met kerst een sfeervol optreden/concert te geven.  
 • Maatschappelijke betrokkenheid te tonen door medewerking aan avondwakes, 4 mei viering, Allerzielen etc.
 • Medewerking te verlenen bij kleine concerten, gastoptredens etc.

Koor Jekadee wil dit doel bereiken door: 

 • Het is stand houden van een koor.
 • Houden van repetities.
 • Organiseren van allerlei sociale en culturele activiteiten.
 • Aankweken van gemeenschapszin en saamhorigheidsgevoel.

De inkomsten van het koor bestaan uit:

 • Contributie van koorleden.
 • Opbrengsten van grootse concerten.
 • Donaties, sponsors, subsidies.

In juni 2022 is het Bevrijdingsconcert 75 jaar bevrijding twee jaar na dato uitgevoerd (door de corona beperkende maatregelen kon dit toen geen doorgang vinden). In 2024 bestaat het koor 55 jaar. Op 22 en 23 maart 2024 worden er twee grootse concerten gegeven. Voorjaar 2025 zal koor Jekadee samen met Harmonie St. Caecilia Doornenburg ”The Passion” organiseren.

Terug naar vorige pagina