Publicaties bestuur

Beleidsplan koor Jekadee 2019 – 2024

Aangevuld 01-01-2021.

Koor Jekadee uit Doornenburg bestaat sinds 1969. Begonnen als jongerenkoor verbonden aan de plaatselijke katholieke kerk, nu los van de kerk en een zelfstandig opererend koor van +/- 50 leden in de leeftijd van 30-70 jaar met leden uit de hele gemeente Lingewaard.

Een combo ondersteunt de dirigent bij de uitvoering van de zang. Het koor heeft tot doel populaire, goed in het gehoor liggende koorzang te brengen op een goed niveau.

Dit doet het koor door:

 • Eens in de twee jaar een groots concert te geven met een origineel thema en veel nieuwe liederen met professionele licht-, geluids- en beeldeffecten: een waar spektakel.(Door de corona maatregelen is het (bevrijdings-)concert in 2020 niet doorgegaan; in 2021 zal ook geen concert gegeven kunnen worden. Het streven is om in 2022 een vrijheidsconcert te geven met onderdelen van het bevrijdingsconcert van 2020.)
 • Jaarlijks met kerst een sfeervol optreden/concert te geven. (Ook dit kon in 2020 niet doorgaan vanwege de corona. We hopen dat we in 2021 dit weer kunnen oppakken. Het zal dan gelijk een test zijn, hoe het gaat en voelt om met het hele koor weer te repeteren en een uitvoering te geven.)
 • Maatschappelijke betrokkenheid te tonen door medewerking aan avondwakes, 4 mei viering, Allerzielen etc. (Niet gepland voor 2021)
 • Medewerking te verlenen bij kleine concerten, gastoptredens etc. (Niet gepland voor 2021)

Koor Jekadee wil dit doel bereiken door:

 • Het is stand houden van een koor.
 • Houden van repetities.
 • Organiseren van allerlei sociale en culturele activiteiten.
 • Aankweken van gemeenschapszin en saamhorigheidsgevoel.

De inkomsten van het koor bestaan uit:

 • Contributie van koorleden.
 • Opbrengsten van grootse concerten.
 • Donaties, sponsors, subsidies.