Samen gedenken… (29 oktober 2019)

Op zaterdag 2 november 2019 is de jaarlijkse Allerzielenviering in de Martinuskerk in Doornenburg. De Avondwakegroep, het Herenkoor en Jekadee verzorgen de viering, waarin we stilstaan bij de mensen die zijn overleden. Met name in het afgelopen jaar.

Na de viering lopen we in stilte naar de begraafplaats. Na een korte plechtigheid kunnen de aanwezigen een lichtje plaatsen bij het graf.